Team Kommunikation

Team Kommunikation er en samlet enhed for afdelingerne i midt og vest, derfor vil undervisningen her kunne være enten i Ringkøbing eller Herning, men med udgangspunkt fra den af stationerne der er nærmest din bopæl. For Team kommunikation har vi følgende indsatsområder: 

 

KST:

 • Oprettelse og drift af KST (Kommandostade) for relevante myndigheder
 • Lokal ressourcestyring og kommunikation ved større hændelser (storm, brand mm.)
 • Logføring og dokumentation
 • Droneindsatser for myndigheder

 

Dronevirksomhed:

 • Erhvervsmæssige droneflyvninger
 • Dokumentation ”on site”
 • Taktisk hjælp til indsatsledelsen

 

Uddannelse:

 • Relevante moduler fra BRS (Beredskabsstyrelsens) uddannelse “Stabsstøtte og teknisk service”
 • Intern uddannelse ”KST Trailer”
 • Drone Pilot Uddannelse
 • Intern kommunikations- og dokumentationsuddannelse
 • 2 årlige tværfaglige kommunikationsøvelser, ”fullscale-øvelser”

 

 

Aktivitetsforventning:

 • Vedligeholdelse & videreudvikling: 1 aftenundervisning pr. måned.
 • 2 tværfaglige øvelser årligt.
 • Ca. 6 – 8 indsatser pr. år.