BLIV FRIVILLIG

Info-møde mandag den 6. maj kl. 19.00

Kom til et uforpligtende informationsmøde i Herning eller Ringkøbing og hør mere om at være frivillig i Brand & Redning MidtVest.

TILMELDING:
                      – H. P. Hansens Vej 112B, 7400 Herning     >Tilmelding<
                      – Vester Kær 6, 6950 Ringkøbing                 >Tilmelding<

Frivilligenheden

Frivilligenheden i Brand & Redning MidtVest

Brand & Redning MidtVest har 2 frivilligenheder. Afdeling midt bor på brandstationen på H P Hansens Vej i Herning. Afdeling vest er beliggende i Ringkøbing, hvor de har til huse på Beredskabsgården på Vester Kær

Frivilligenheden ved Brand & Redning MidtVest er et velfungerende frivilligt beredskab som aktiveres ved længerevarende indsatser og ved større ulykker. Frivilligenheden er et vigtigt supplement til vores akutte beredskab, der altid indsættes først.

Frivilligenheden ved Brand & Redning MidtVest løser en lang række beredskabsopgaver, ofte i tæt samarbejde med vores andre enheder. Frivilligenheden består af ca. 100 personer uddannet inden for bredtfavnende områder, herunder Indsats i forbindelse med brand og redning, klima, forplejning og indkvarteringsopgaver, kommunikation og førstehjælp.

Forplejning og Logistik
Forplejning og Logistik varetager opgaver inden for forplejning af indsatsmandskabet ved større hændelser.
Desuden kan de assistere ved indkvartering og forplejning af nødstedte borgere.
Denne tjenestegren står desuden for forplejning ved større øvelser og arrangementer i Brand & Redning MidtVest.

Indsats
I denne tjenestegren varetages blandt andet rednings-, samt klimaopgaver, både i forbindelse med større naturkatastrofer og som supplement til det akutte beredskab. Indsats bistår med slukningsarbejdet ved større brande, lysopsætning, pumpeopgaver, træfældning, fyldning af luftflasker til røgdykkere m.m. På indsatslinjen skal man være i god fysisk form og stille med en helbredstest for at få en brandmandsuddannelse.
I Ringkøbing har Frivilligenheden desuden et bådberedskab og du kan uddannes til dronepilot.

Kommunikation
Frivillige i Kommunikation varetager opgaver som stabshjælper i stabsrum eller på et kommandostade ude på et skadested. Opgaverne er bl.a. at hjælpe indsatsledelsen med kommunikation og dokumentation ved større hændelser.

Førstehjælp
Førstehjælps gruppen bistår den præhospitale indsats ved større ulykker. Desuden er det også dette team der kan bemande førstehjælpsvagter ved større idrætsstævner, koncerter og andre arrangementer.

Uddannelse m.m.
Som en del af frivilligenheden bliver man altid uddannet til de opgaver man skal løse. Uddannelsen ligger om aftenen og i weekenden uden for normal arbejdstid.
Som frivillig har man ikke vagtforpligtelser.
Man får udleveret en personlig uniform og kommer til at indgå i et fællesskab med et stærkt sammenhold og mange spændende opgaver.

Hvad gør jeg nu?

Brand & Redning MidtVest frivilligenhed har tjenestegrene i Herning og Ringkøbing. Har du lyst til at være med? Så glæder vi os til at møde dig.

For at blive frivillig i Brand & Redning MidtVest, skal følgende generelle krav være opfyldt:

–          Du skal have en god fysik (lægeattest i Team Indsats)

–          Du skal være psykisk robust

–          Ren straffeattest

–          Du skal have en ren børneattest

–          Du skal være fyldt 16 år

 
Vil du høre mere om at gøre tjeneste som frivillig ved Brand & Redning MidtVest, og hvilke uddannelsesmæssige muligheder der er for dig, kan du kontakte Laurits Frandsen på telefon 42 42 80 00 eller på mail lf@brmv.dk

Vi glæder os til at se dig.