Team Indsats

I Team indsats er hovedopgaverne inden for bekæmpelse af effekterne af de klimaændringer vi oplever i Danmark. Vi har indsats teams i både Ringkøbing og Herning. Specielt for afdelingen i Ringkøbing, er at vi her også bemander en ekstra tankvogn til assistanceudrykning i primærberedskabet for brand. Udover at vedligeholde funktonsuddannelse indsats arbejder vi med følgende indsatsområder:

 

Brand:

 • Etablering af større faste vandforsyninger, herunder slangegruppe
 • Bistå slukningsarbejdet ved større brande
 • Belysning på skadesteder
 • Påfyldning af trykluftflasker (Ringkøbing)
 • Mindre afstivningsopgaver (Ringkøbing)
 • Eftersyn af brandhaner

Klima:

 • Stormfældning af træer
 • Bekæmpelse af større vandmængder med pumper, mobil dæmninger og sandsække
 • Assistance til Hjemmeplejen ved snestorm
 • Nød elforsyning med generatorer

 

Uddannelse:

 • BRS Grunduddannelse ”Indsats”
 • Evt. BRS funktionsuddannelse ”Indsats” efter konkret vurdering.
 • AMU ”Stormfald”
 • Intern vedligeholdelsesuddannelse, eksterne undervisere

 

Aktivitetsforventning:

 • Vedligeholdelse & videreudvikling: 2 stk. aftenundervisning pr. måned
 • 1 Temadag for ”Stormfald” årligt
 • Ca. 6-8 indsatser pr. år