Team Førstehjælp

Team Førstehjælp er en samlet enhed for afdelingerne i midt og vest, derfor vil undervisningen her kunne være enten i Ringkøbing eller Herning, men med udgangspunkt fra den af stationerne der er nærmest din bopæl. For Team Førstehjælp har vi følgende indsatsområder:


Behandlingsplads:

 • Bistå den præhospitale indsats med Behandlingspladsleder og Behandlingspladsassistenter
 • Etablering af behandlingsplads i samarbejde med Beredskabsstyrelsen eller øvrige beredskaber

Samarittervirksomhed:

 • Etablering af samarittervirksomhed til støtte for kulturelle arrangementer og foreningsliv i Brand & Redning MidtVests område
 • Bistå øvrige beredskabers samarittervirksomhed ved større arrangementer

Kursusvirksomhed:

 • Bistå og videreudvikle Brand & Redning MidtVests eksisterende kursusvirksomhed med bl.a. instruktører, hjælpeinstruktører og figuranter

Uddannelse:

 • BRS Grunduddannelse ”indsats” herunder ”Håndtering af tilskadekommende”
 • Førstehjælpsinstruktør (udvalgte emner)
 • Intern samaritteruddannelse på højt niveau

Aktivitetsforventning:

 • Vedligeholdelse & videreudvikling: 1 aftenundervisning pr. måned
 • Årlig vedligeholdelsesweekend for specifikke samaritterkompetencer
 • Ca. 2 indsatser pr. måned